Vagabonds resebarometer 2021 - hur reste vi Coronaåret 2020?

Vagabonds resebarometer 2021 

Att resandet har minskat under 2020 är ingen nyhet och var egentligen väldigt väntat. Ändå finns en hel del intressant statistik och fakta kring hur vi svenskar rest och semestrat under 2020.

Förra veckan fick jag möjligheten att delta i presentationen av årets resebarometer 2021. En digital presskonferens som genomförs av Resurs för Resor och turism på uppdrag av Vagabond tillsammans med UD och ERV. Underlaget bestod av 2000 personer som har besvarat en enkät om resande utomlands, 4300 hade besvarat frågor om resande i Sverige. Här hittar du rapporten i sin helhet.

Resandet i stort - hur reste vi under Coronaåret 2020? 

Den globala turismen i stort har gått ner, i Asien så mycket som med - 84%. 

Vi svenskar reste totalt på 1,9 miljoner utlandsresor under 2020. 2019 låg motsvarande siffra på 12 miljoner resor. Vilket såklart säger en hel del om hur världsläget såg och ser ut. 

Svenskarna gjorde 2 utlandsresor i snitt per person innan Corona. Under Coronaåret låg den siffran på 0,5 utlandsresor

IMG_20190602_112834_resized_20190602_112912050_LIjpg

Det var ett tag sedan man använde det där passet nu... 

Svenskarnas 10 i topp resmål 2020

Drygt alla länder har minskat i besök med över 80% förutom Thailand som endast minskat med 64%. Thailand som "bara" hamnade på plats 17 på listan 2019 gick starkt 2020, vilket bland annat beror på att säsongen för att besöka landet är under jul/nyår och årets första månader. Alltså tiden innan Corona riktigt brutit ut. 
IMG_3127JPG

Sverige har ökat i popularitet - vart i Sverige reste vi?

I Sverige reste vi svenskar på 3,5 resor per person (här räknas fritidsresor som inkluderar minst en natt). Om man bortser från övernattning gjorde vi svenskar totalt 80 miljoner fritidsresor inkl. dagsresor under 2020.

Vi reste mest till storstadsregionerna, - men inte för att uppleva städerna utan för att se oss om mer utanför i naturen. Nedan ser du topp 5 i Sverige under 2020. 

IMG_20200625_144900_resized_20200629_035019229jpg

Resenärer är mer informerade under sina resor idag

Om det är något positivt som Corona fört med sig för resebranschen så är det att svenskarnas resemedvetenhet vad gäller säkerhet och risk har ökat. Vi har bättre koll på säkerheten när vi reser, där majoriteten (54%) av alla resenärer tog del av information från UD, under 2019 låg motsvarande siffra på 14%.

1 av 4 anmälde sig också till svensklistan vilket är en klar ökning. Jag har förstått att många tidigare inte känt till svensklistan, som för mig varit en självklarhet sedan vi började resa på långresor för flera år sedan. Svensklistan är ett bra sätt att tala om för Sverige var och i vilket land du befinner dig. Om en olycka, katastrof eller krissituation skulle inträffa i det land du befinner dig vet ambassaden om vilka som befinner sig i landet samt hur de kan ta kontakt med dem. Här kan du läsa mer om svensklistan.
IMG_20190625_152716_resized_20190805_112240866 2jpg

Tåg, flyg, bil & buss - val av färdsätt 

Lite sorligt nog har tåget varken minskat eller ökat internationellt. Det gäller det samma för flyg. Dock reste betydligt fler med tåg inrikes, där var siffran 13% och för flyg enbart 2%. Majoriteten, 66% tog dock bilen för att resa i Sverige under 2020, troligen är Covid-19 och smittspridningen en rimlig förklaring till det - möjligheten att hålla avstånd.

Men varför reser vi så lite med tåg utanför Sverige när intresset verkar vara så stort? Jag var själv förvånad över siffran som enbart låg på 3%. En förklaring kan givetvis vara Coronaåret själv, men en annan tanke är också att det fortfarande är krångligt att boka tåg ner i Europa - det är flera olika sajter och kan upplevas svårbegripligt. 

Läs mer - Trollsjön - en dagshike tillgänglig direkt från tågspåret!
IMG_20190625_155239_resized_20190713_122854571 2jpg

Framtiden - hur kommer det se ut efter pandemin då? 

Enligt undersökningen årets resebarometer kommer och vill 31% se mer av Sverige samtidigt som 37% kommer uppleva och resa i Sverige på samma nivå som tidigare. 14% säger sig också vilja resa mindre i utlandet.

Det kommer nog oundvikligt att bli en rese-boom när pandemin är över, då många har byggt upp ett sug och ett behov av att vilja resa iväg. Det finns en stor motivation till att resa men många tror också att det kan dröja innan vi är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. En rimlig prognos är att vi är tillbaka på samma nivå först 2023-2024 globalt sett. 

Egen reflektion 

Personligen tänker jag kommer någonting att se ut som det gjorde innan pandemin? Kommer vi resa i samma utsträckning? Jag tror att vi kommer se saker ur nya synvinklar och perspektiv, att vi kommer göra saker på nya sätt. Jag tror och hoppas inte att vi bara kommer att återgå till det vi hade förut. Det här har skapat en utveckling och en lärdom för många av oss.

Jag tror definitivt att vi kommer resa, men jag tror också att vi kommer resa mer medvetet. Personligen kommer vi att resa med större eftertanke, färre resor och istället försöka vara borta under längre perioder (vilket vi förstås alltid föredragit).

Aspekten kring vem/vilka som är vaccinerade i olika länder kommer också att spela in vart vi väljer att resa tänker jag. Och det kommer troligen att krävas en vaccinationspass för att besöka många länder. Det kommer förhoppningsvis ske mindre tjänsteresor och fler digitala möten, vilket är en trend vi sett under 2020. Möjligheten till att arbeta platsoberoende och hemifrån har stärkts och kommer förhoppningsvis möjliggöra fler att arbeta hemifrån eller på distans även i framtiden. Den digitalisering som vi tvingats in i under det här senaste året har skapat en utveckling som skulle ha tagit många, många år egentligen. 

Relaterande inlägg 

Vagabonds 50 drömresmål & checkande på listan!
Att resa & leva hållbart - en pågående process, så här tänker vi (just nu)
Vad är det som gör en destination bra?