Om naturliga vandrare, tålamod & ADHD

Om naturliga vandrare, tålamod & ADHD

”Men Moa, du får ha lite tålamod! – Toolamood pappa, e de för nåt?!”

Jag är en naturlig vandrare och upplever världen något tråkigare än genomsnittspersonen, tydligen. 

Jag har snart läst ut boken ”Fördel ADHD – var på skalan ligger du?” av Anders Hansén. För ADHD är just det, inte svart eller vitt. Vi har alla en del av det i oss, mer eller mindre. Liksom vi har drag av andra diagnoser också. Det betyder inte att vi har diagnosen, Hansén lyfter just Spotifys grundare som exempel, då han har många egenskaper som kvalar in under ADHD. Har han ADHD för det? Naturligtvis inte. För att få diagnosen ADHD måste du uppleva markanta problem i ditt liv och din vardag. 

Personer med ADHD/drag av ADHD upplever alltså världen tråkigare, och blir därmed lättare rastlösa och hittar på egenheter och ideér - de finns också ett samband mellan just ADHD och entrepenörskap/kreativitet. Rent fysiologisk och väldigt förenklat har personer med ADHD ett annorlunda belöningssystem i hjärnan.

Hansen går igenom historien från början, att det var tack vare de med "ADHD-gener" som gjorde att människan för länge sedan utvandrade från Afrika och började upptäcka världen. Är det inte häftigt?

IMG_20200217_174751_594_resized_20200303_093339232jpg

ADHD som begrepp har funnits sedan 80-talet och kallades dessförinnan damp och tidigare även allt annat konstigt så som "mental rastlöshet", MBD (minimal brain damage?!). 
Fördel ADHD, jag gillar vinkeln skarpt. Att lyfta det som är bra. 

Fördelar med ADHD/drag av ADHD är till exempel 

 • Intiativrik
 • Kreativ
 • Pådrivande 
 • Energisk
 • Orädd
 • Nyfiken
 • Flexibel
 • Envis
 • Bra på att hyperfokusera
 • Ifrågasättande
 • Intuitiv och bra på att tänka lateralt (se saker från flera och nya vinklar). 

Och ja, jag kan intyga att de flesta av de ovan stämmer in på mig. Check på dem typ!  

Men de med ADHD/drag av ADHD har även svårigheter med bl.a.

 • Organisera och planera 
 • Hålla koncentrationen, blir lätt distraherad 
 • Sitta still 
 • Rastlöshet
 • Otålighet
 • Följa instruktioner 
 • Konstant behov av stimulering  

Det sägs att svårigheterna med ADHD är just att ta ideén till handling, eller rättare sagt att sortera ut de mest relevanta ideérna och sedan köra på dem, utan att byta spår eller bana för tidigt. Och att ha tålamod och våga lita på processen. Det är saker jag jobbar på! Tålamod är jag inte känd för att ha, frasen i inledningen har jag fått höra under hela uppväxten.

Människor i min omgivning tycker jag är bra på att planera, organisera och föra god logistik kring saker (typ packa och preppa väskor och kylskåp!). Jag funderade till och med på att läsa logistik. Men jag är inte så duktig på det egentligen, som alla tror. Kanske rent fysisk logistik. Men när det kommer till mer organisering och planering så ger jag nog bara skenet av att hantera det. Det är enbart för att jag har lärt mig att hitta verktyg som jag själv behöver, som förenklar för mig och ger mig förutsättningen att leva med både de för- och nackdelar det innebär att ha drag av ADHD. 

(Jag har inte en fastställd ADHD-diagnos, men jag upplever tydliga drag och ibland hinder i vardagen. Jag har inget behov av att göra en utredning heller, då jag troligtvis inte skulle anses ha så markanta problem i livet.)

IMG_20200212_174314_944jpg

Vill du läsa mer? 

Föreläsning med Anders Hansén & boktips!
HSP - Att resa & leva som högkänslig 
Om drivkrafter, mindset, fokus & ramar
Om flow, kreativitet & processer
Tankar om tid