Om flow, kreativitet & processer

Ni vet känslan utan motstånd, när det bara sker och allting känns enkelt. Utan friktion. Någonting många kallar för flow. När vi är i flow upplever vi att saker går så som vi vill. I flow tänker vi sällan särskilt mycket vi bara är. 

Vad är flow för dig? Har du upplevt det? Vad händer i oss när vi är i flow?

Jag har som vanligt inte lika många svar som jag har frågor. Om man söker på ordet flow kommer synonymer som positiv känsla, känsla av att bemästra situationen och flyt upp. Om vi ser till skrivande och skrivprocessen är flow för mig också synonymt eller i likhet med min kreativitet. För mig hör det även samman med närvaro och mindfulness, för jag upplever bäst kretivitet när jag är närvarande i stunden. Och bäst flow när jag är kreativ. Så då handlar allt bara om att vara mer närvarande? 

Nja, riktigt så enkelt är det kanske inte. Ibland känns det som om jag skriver texter i huvudet, om jag har tänkt väldigt länge på något jag ska skriva så skriver det tillslut sig själv. Allt bara faller ut och faller samman på pappret. Vattenfallet bara rinner i sin allt jämna takt – som vattenfallstekniken vi fick prova på en work shop jag var med på för ett tag sedan, det har jag ju alltid kört med, fast helt omedvetet. 

När jag är i flow så skriver texterna sig själva – händerna skriver snabbare än vad huvudet tänker. Precis som den där övningen vi gjorde på skriv work shopen, att skriva i ett ständigt flöde där man inte får stanna pennan. Det är inte klokt egentligen, ibland skriver jag enorma massor text och även om inte allt inte är av vettig grad så tycker jag det är häftigt när det bara bubblar ut. Bubblar ut ord och som länkas samman till meningar som bildar stycken och en helhet. Förhoppningsvis en röd tråd också. 

Som kolsyrebubblorna hoppar runt i vattnet – spritter! (är det inte ett härligt ord!?)

Att få skapa och skriva helt fritt utan att producera har varit tuffare den senaste tiden, jag är inte van att skriva på beställning och att producera till en deadline på det sättet som det har inneburit att studera skrivande samt haft en del uppdrag vid sidan om det. Speciellt inte när jag själv inte kan välja varken ämne eller genre. Skrivandet har utvecklats och på kursen har vi pratat om just den egna skrivprocessen, och vikten av att reflektera kring den. Det har gett mig många insikter om mitt skrivande.  

När jag deltog i den kreativa work shopen fick jag en aha-upplevelse. Det är ju SÅ HÄR det ska kännas när jag skriver. Vi fick prova olika tekniker för att komma in i och hitta vår kreativitet – det var så härligt att hitta tillbaka till den där skrivlusten igen. Att hitta mitt varför som är hela syftet till varför jag skriver. Att få uttrycka mig i skrift, sätta ord på känslor och beröra. Delge tankar, äventyr och reflektioner. Jag uppskattar också när jag kan få känna det kravlösa med skrivandet, att få leka med ord och meningar. Betydelse, sammanhang och vinkel. Där ingen säger till mig vad jag ska göra eller hur saker ska vara. Ingenting blir rätt eller fel. 

Hur och när kommer du bäst i flow? Kan du påverka det? 

Vill du läsa mer? 

Under kategorin att resa inåt finns fler inlägg på samma tema.