Millennials - Vad händer när generation Y tar över världen?

Millennials - Vad händer när generation Y tar över världen?

Jag snubblade ganska nyligen över ordet millennials, millennium-generationen eller genaration Y som vi också kallas, vi som är födda runt 1982-2000, dvs. vi som har växt upp med internet sedan vi var små, med mobiler och uppkoppling som en naturlig del av vardagen.

Men vad är typsikt för den här generationen då?

9-5 jobb är nog inget för mig – jag drar ut och reser istället, startar en reseblogg, kanske blir digital nomad” - känns det träffade? Bekant? Min sambo skrattade i alla fall högt när jag läste det för honom, det och mycket annat stämmer väl in på mig. 
9 av 10 i generation Y reser mer än föregående generation där 9 av 10 inte rest under ungdomsåren. 

Vad kännetecknar generation Y?

Lata - ej plikttrogna särskilt 90-talister (som jag även själv tillhör) har fått ett rykte om att vara lata, och inte arbetsförda. De värdesätter variation, och byte av arbete sker frekvent, man efterstävar annat än lojaliteten till företagen idag. Jag ser inte personligen genrationen som lat, jag upplever åtminstone inte själv att jag är rädd för att anstränga mig. Jag tror mer det handlar om att man vill göra det inom något man verkligen brinner för.

De vill ha mening i allt de gör - följer hjärtat och drömmarna! Pengar är inte lika viktigt för den här generationen, det viktigaste är att man självförverkligar sina inre drömmar och följer det hjärtat slår för, uppfyller drömmar. Reser jorden runt, skapar sitt egna företag, det är en tydlig trend att unga inte räds för att driva eget.

Stort behov av feedback och bekräftelse – Oavsett om det är på arbetsplatsen eller i familjerelationer eller kärlek, familjen är enormt viktig för generation Y. De kräver också en tydlighet och feedback på vad de gör i arbetslivet, de behöver veta vad de göra bra och mindre bra. 

Uppkoppling hör till vardagen – Generationen är uppväxta med internet och det har alltid varit en del av deras liv, därför är det en naturlig del i deras liv. Vilket tidigare generationer inte alltid förstår. 

Miljömedvetna - Hållbarhet är viktigt för den här generationen. Ingen annan generation har tidigare varit så medveten och gjort så många aktiva val för miljön och jorden. I dagens samhälle känner enormt många unga klimatångest och oro inför framtiden, man ser en tydligt trend att generationen tar ansvar för sitt levnadssätt på ett helt annat sätt än tidigare generationer.

Vad kommer hända nu?

Inom en snar framtid kommer majoriteten av alla människor tillhöra den här generationen, och då krävs det att samhället och arbetsgivare anpassar sig efter utvecklingen och det som efterfrågas. Dagens unga ställer krav på arbetsgivare att vara mer flexibla, platsoberoende, miljömedvetna - detta kommer skapa möjligheter som jag verkligen hoppas på att få se! 

Här finns det risk för generationskrockar, då det kan vara vanligt att ledningen på arbetsplatser är av generation X och de i teamet kanske är av den yngre generationen, vilket vi redan kan se idag.  

Hur ser generationerna ut bakåt?

Generation X – människor födda mellan ca. 1960-1980

Baby boom människor födda mellan ca. 1940-1960

Silent generation - 1940 och tidigare

Barnen till generation Y börjar växa upp och är i skolåldern. Dessa kallas Alpha, med en liknelse till Alphahanar, då anses vara än mer egocentriska och vana att få som de vill än vi ser i någon tidiagre generation. Man ser stora problem inom skolan där barnen inte har förmåga att anpassa sig till en grupp. 

17499948_10154333261286975_915017181_ojpg

Framtiden är framför våra fötter, vart är vi på väg? Vad händer här näst? 
Costa Rica 2017

Vill du läsa mer? 

I kategorin Att resa inåt hittar du fler inlägg om livet, tankar och reflektioner. 
Taggen personlig utveckling har också relaterade inlägg.