”Så många idéer & tankar – men jag får ingenting gjort” Om att sätta upp smarta mål & behålla fokus

Om du bara visste hur många spretiga trådar, utkast, flikar, papper, post-it och små projekt som finns i denna lilla hjärnan. Jag är som en stor trasslig sladd inunti. Alla de där ideérna vill bara ut, därför finns det också lika många halvfärdiga inlägg om livet, resor och bara tankar. Delar av dem kommer kanske bli inlägg en dag, som det här, och det här precis har blivit. Men en del av dem kommer nog heller aldrig se dagens ljus.

Jag pratar (skriver) om att behålla riktning och fokus. En stor hjälp för mig har varit meditation och yoga som fortfarande är relativt nytt för mig. Jag bubblar av idéer och tankar allt som oftast – och springer ofta på alltför många bollar samtidigt, vilket slutar med att det inte alls blir något bra resultat. 

Att sätta upp mål som du faktiskt når

För ett tag sedan läste jag hos Jennifer om 25 mål att nå – med fokus på fem. Detta har sitt ursprung från Warren Buffets teori. Principen går ut på att skriva upp 25 mål du har i livet (det kan vara allt från karriär, träning etc.) och sedan välja ut fem av dessa

Dessa fem mål är ditt fokus – de övriga 20 är det strängt förbjudet att ens titta åt, du får alltså inte göra dem.

Syftet med detta är att fokuset hålls på det som är dina allra främsta mål och du kommer hålla riktningen och fokuset på det som är viktigast för dig, och inte låta de andra målen ta tid och fokus. Risken är annars att resultatet blir halvdant och ingenting blir klart istället. Vi kan nog alla känna igen oss i det där, att sätta upp lite för optimistiska mål. Jag skrev härrom veckan ner mina 25 mål att nå, resultatet blev mina 5 mål: bloggens utveckling, yoga/meditera regelbundet, bygga upp en kundkrets, personlig utveckling och mental närvaro. 

mkkkjpg

Om att sätta upp SMARTA mål – så här gör du

För att nå sina mål, gäller det att sätta upp kloka, välformulerade mål, förslagsvis enligt SMART-modellen dvs. ett mål ska vara specificerat, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt.

Det är stor skillnad på ”Jag ska börja träna” och ”Jag ska springa fem kilometer två dagar i veckan detta året.”

På samma sätt har jag gjort för mina fem mål ovan. Om vi tar mitt yoga/meditationsmål som exempel så har jag specificerat det som ”Utöva egen yoga/meditation minst 3 gånger i veckan”, vilket för mig verkligen hjälper istället för ”Jag ska börja prioritera rörelseträningen” vilket jag har haft som mål under lång tid men aldrig prioriterar. Jag är liksom redan där i ordet "utöva" det blir mer aktivt redan från start.   

Jag har en mätbarhet i att jag vill meditera/yoga minst tre dagar i veckan på egen hand. Detta går att mäta om jag uppnår eller ej. Man kan ha mer eller mindre resultatanpassade mätningar, ett mätbart mål kan till exempel vara att "jag ska träna så att jag inte längre får ont i ryggen när jag bär barnen". Det är också en typ av mätbarhet! Det behöver inte vara att kunna springa en distans på en speciell tid, om det aldrig har triggat dig, hitta något annat som verkligen är accepterat hos dig. 

Målet är accepterat – jag har förankrat det i mig själv, det är jag som vill detta och jag gör det enbart för mig själv. Jag vet hur mycket tid jag behöver lägga på det och jag har och vill lägga den tiden. Jag vet mitt varför. 

Det är realistiskt att hinna med målet i det övriga livet.

Det är tidsbestämt till detta året för en vidare utvärdering kring utveckling eller fortlöpning. Jag stämmer av veckovis. 

Viktigt att komma ihåg här är – att man inte bara plockar på mer och mer på mackan. Tillslut faller något av påläggen av från den. Dygnet har bara 24 h, och veckan sju dagar. Det är här jag brukar falla, jag är för optimistisk och för driven. Det blir för mycket av det goda. Om vi återkopplar till 25 mål med fokus på fem så är det återigen - spretigt med 25 stycken mål. I den bästa av världar kanske vi får några uppfyllda. Men har vi istället fem mål så kan vi uppnå dem allihop. 

Jag kan inte fortsätta träna styrka, gym och löpning på samma intensitet och tro att jag ska hinna med det också. Om jag inte är införstådd med och beredd på att lägga ner mer tid på min träning förstås, men då får jag prioritera bort andra delar av livet som socialt, vänner och familj, vilket man får ställa sig frågan om är beredd på? Hur mycket tid är du villig att lägga på ditt mål? Var realistisk.  

Under min tävlingssatsning var jag medveten om vad jag gav mig in på och valde då att prioritera bort sociala sammanhang i stort – vilket fungerar en begränsad period. Men för att må bra behöver vi hitta en balans, och den balansen ser olika ut för olika människor. Vi mår bra av olika saker. Vad du behöver vet bara du. 

Jag vill också poängtera det viktiga i att följa upp och utvärdera sina mål. Om det är stora mål kanske du behöver bryta ner det till delmål på vägen. Du skapar förutsättningarna för dig själv att lyckas. Lycka till! 

Vill du läsa mer?

Hur behåller man träningsmotivationen? - Mina knep
Vad jag lärt mig under året & vad jag är stolt över