Om Acceptans -första delen om Mindfulness

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Varför är det vara så svårt med acceptans när man blickar åt sig själv? Vi är ofta väldigt duktiga på att förstå vår omgivning och nära och kära, genom att visa acceptans och respekt. Men det är svårare när det kommer till sig själv. Man är aldrig så hård mot omgivningen som man är mot sig själv. Man ställer aldrig lika höga krav på andra som på sig själv. Ibland behöver man behandla sig själv som sin egen lillasyster, som en klok själ sa till mig en gång.

Att leva ett liv, inte vinna ett krig som boken av Anna Kåver heter. Den handlar just om acceptans, kan varmt rekommendera den. Mycket inom mindfulness handlar om just acceptans. Acceptans och icke-värderande. Att acceptera situationen betyder inte att du tycker om den, eller förlikar dig med den. Tvärtom, accepterar du situationen kommer du oftast enklare ur den -att lära sig gilla läget liksom. Du minimerar frustation och stretar inte emot, utan kan lägga energin på att ta dig ur situationen och släppa den. Man kan inte påverka allt som händer i livet, här hjälper acceptansen oss.

Just nu ser situationen ut så här, men den är inte konstant, ingenting varar för evigt.

Genom att stanna öppnar vi möjligheten att se om vi är på rätt väg. Ju mindre du gör desto mer får du gjort? Det ligger någon form av sanning i det. Om du stannar upp där du är har du lättare att komma vidare. I pauserna visar sig möjligheterna?

Jag har börjat en kurs i mindfulness som en åtgärd i min sjukskrivning, idag var jag på andra tillfället. De kommande veckorna som kursen går tänker jag skriva några serieinlägg kring ämnet Mindfulness och dess beståndsdelar. Jag har tidigare själv varit skeptisk till mindfulness, kanske för att det kan uppfattas som lite flummigt. Främst då jag som person blir frustrerad av att saker görs "långsamt" och vill gärna skynda igenom saker eller gå på nästa steg. Men många saker kan man inte påverka, eller effektivisera.

Mindfulness eller ”medveten närvaro” handlar kort om att leva i nuet. Man kan säga att man nyfiket utforskar livet utan att döma eller värdera. Mindfulness är någonting som är till godo för alla, det är ingen metod eller teknik. Mindfulness är ett sätt att leva och förhålla sig till livet.

Jag har betydligt lättare för att efterleva mindfulness på resa, det är desto svårare på hemmaplan. Man vill effektivisera, planera, pussla och prestera. Jag tänker mycket som ni säkert redan märkt. Ibland lite för mycket för mitt eget bästa. Reflekterar, bearbetar, spånar och ibland överanalyserar. Mindfulnessen hjälper mig att acceptera situationen och att släppa taget om saker jag inte kan påverka eller förändra just nu. Det ger mig ro och inre lugn. 

Vill du läsa mer? 

Den andra delen om grunderna inom mindfulness hittar du här.
Här & nu - del 3 om mindfulness
Under kategorin Att resa inåt finns fler inlägg på samma tema