Dimensioner

DIMENSIONER

Med djupandning skapas nya bottnar
fördjupade tankebanor om livet

Det ger rum åt längtan
suddar ut proportionerna

Rummets väggar breddas
ger liv åt tanken

spränger spännvidd
vidgar vyer

Du är inte osynlig längre


Vill du läsa fler inlägg inom dikt & poesi?

Skymningslandet  
I dessa dar
Jag ser nu
Livets samklang & rus