I dessa dar

I dessa dar

Tankarna rusar genom huvudet
Skärvorna och skörheten blottas
samhället kvider av oro
Mörkret glider in över världen
viskar om brustna hedar
I dessa dar

Människor vävs samman till en enhet, men
vänder varandra ryggen
Välviljan finns där, men
behovet av samhörighet tunnas ut
och stärks
I dessa dar

Den tid vi och världen går igenom
Sköt dig själv
Röster av ensamhet skär inuti
komplexitetens rand
Utan slut, utan botten
I dessa dar

Det kommer allt tätare
när som helst vi anar
vågorna välver stora
Människoliv skördas, bara
jag får bröd för dagen
I dessa dar

Tider som dessa
lösryckta ord
Barnen frågar, men
vi har inga svar
I dessa dar

Det slår oss
ett hårt slag mot kinden
Naturen hittar sin egen väg
ger oss vad vi förtjänar
vi kan inte tämja den
Varken i dessa dar,
då eller imorgon

Vill du läsa fler inlägg inom dikt & poesi?

Jag ser nu
Den första dagen
En stund på jorden
När lugnet lagt sig