Med inre trygghet vågar man leva farligt

MED INRE TRYGGHET VÅGAR MAN LEVA FARLIGT

Luften.
        Vattnet.
                    Jorden.
med bara fötter mot den fuktiga marken

Fridfullt
Ostört, stilla
Porlande
med rötter från trygga händer,
med mod från knuffarna i skolan
 
Du utforskar ständigt spännvidden
med inre trygghet vågar man leva farligt
den ena foten framför den andra

Bevittna.
            Besanna.
                        Bejaka.Vill du läsa fler inlägg inom dikt & poesi?

Om jag inte mött dig 
Tillflyktsorter & transportsträckor 
Hänförd 
Dimensioner