Om att resa & leva som högkänslig

En känsla av att vara fel

En person med den här sortens högkänslighet kan vara både mycket nyfiken och mycket försiktig, djärv men orolig, lätt uttråkad och ändå lätt överväldigad. Den optimala nivån av uppvarvning finns inom ett snävt område. Man skulle kunna säga att det är en konstant kraftmätning mellan rådgivaren och den impulsiva krigaren inom personen”

Citatet är från Elaine N. Arons bok, Den högkänsliga människan.  

När jag klickade hem boken på nätet och första gången läste meningen ovan var det med lättnad och enorm igenkänning. Det är ju jag, det är precis så som jag är. Komplext äventyrlig med stort behov av trygghet i en förvriden kombination. Finns det fler som är som jag? var nästa tanke, för jag hade alltid känt mig så annorlunda. Highly sensitive person” är ett personlighetsdrag. Högkänsliga människor har ett extra känsligt nervsystem, med oförmåga att filtrera intryck. 

Eftersom drygt en femtedel av befolkningen anses vara högkänsliga tänkte jag försöka beskriva, skildra och prata kring hur det kan vara att resa och leva som högkänslig. I boken ”Den högkänsliga människan” ges en liknelse kring högkänslighet för att öka förståelsen för hur dessa människor fungerar. 

DSCN0487 2JPG

Hur sorterar du dina intryck, apelsiner eller citroner?

Om människor som inte är högkänsliga sorterar apelsiner efter t.ex. en färgskala så kanske de anser att det är rimligt att dela upp apelsinerna i fyra olika färgnyanser, låt oss säga gröna icke mogna, gulgröna, ljust gulorangea, och helt mogen orange. En högkänslig däremot upplever intryck starkare, och hade kanske delat in apelsinerna i en färgskala omkring eller upp emot femton eller tjugo stycken olika färgskalor. Högkänsliga människor ser saker mer djupgående och kan uppfatta subtila förnimmelser av känslor. Detta gör att mycket mer energi går åt till att socialisera eller arbeta, då intrycken är fem gånger så många som för en personer med den här typen av personlighetsdrag.  

Det skapar också ett större behov av återhämtning och egen tid. Högkänsliga personer kan ibland upplevas som introverta eller blyga av anledningen att det är ett uppbyggt skydd att minimera mängden intryck. Högkänsliga människor behöver inte alls vara blyga eller introverta, det finns tvärtom de som är riktigt extroverta. Distansen till känslorna, relationerna och omgivningen finns inte riktigt hos högkänsliga individer, vi har känslorna på utsidan.

Men med livet ständigt närvarande lär man sig att hantera det med känselspröt långa som vindrutetorkare. 

Exempel på hur det kan påverka att resa som högkänslig;  

- Som högkänslig lägger man märkte till finstämda detaljer i omgivningen, man tar in mer intryck, stunden och upplevelserna blir än mer överväldigande.

- Man blir också lättare trött av alla intryck, speciellt i storstäder då vi inte har samma förmåga att sortera bort oviktiga intryck. 

Hur vet man om man är högkänslig? Vad är det som gör dem/oss annorlunda? 
Exempel på drag hos högkänsliga som är bra att veta/tänka på, eller så kanske du känner igen dig själv.

- Bra på att upptäcka felaktigheter och på att undvika göra misstag. 

- Vi kan koncentrera oss djupt.

- Vi tänker ofta på vårt eget tänkande.

- Vi blir djupt påverkade av andra människors sinnesstämningar och känslor.

- Vi är mycket samvetsgranna. 

- Vi är specialister på finmotoriska rörelser. 

- Vi är mer känsliga för stimuli, som t.ex. koffein.

- Vi är mer kreativa och använder höger hjärnhalva mer.

DSCN8238 2JPG

Vid glaciären Perito Moreno blev jag ståendes och bara tog in detta enorma naturfenomen.

Vill du läsa mer?
Jag har skrivit ett gästinlägg i ämnet hos min bloggkollega Evelina, ni hittar det här