Lifestraw – att kunna dricka vattnet varsomhelst i världen!

For english, please take a look further down.
Det här inlägget är inte sponsrat eller ett samarbete, utan av helt eget intiativ och intresse. Alla åsikter är mina egna.

En så himla bra grej!

Vi har länge under våra långresor känt dåligt samvete för alla de plastflaskor vi förbrukat, främst för miljön men också för plånboken känns det så himla onödigt. Inför del 2 av vårt livs äventyr tog vi tag i saken och införskaffade oss en Lifestraw!

Till en början var jag något skeptisk, skulle det verkligen fungera att dricka vilket vatten som helst? Tar den verkligen bort 99,9999 % av alla bakterier? 

DSCN8398 2JPG

Flaskan hänger alltid med!

Vad är Lifestraw?

Lifestraw är en påfyllningsbar vattenflaska med innehållande filter som gör det möjligt att dricka vatten var du än befinner dig. Vattnet renas i flaskan och tar bort 99,9999 % av föroreningar och bakterier. Flaskan rymmer 650ml och finns i flertalet färger bl.a. blå, rosa, grön, grå och lila. Den har en kabinhake på sidan som gör det möjligt att fästa den på ryggsäcken eller i bältet. 

När du druckit upp vattnet i flaskan tömmer du filtret genom att blåsa ut igenom sugröret innan du fyller upp den igen. Filtret räcker upp till 1000 liter, och när det har förbrukats så kan inte vatten längre passera igenom det. Det innebär att vi inte behöver köpa 1000 st enlitersplastflaskor med vatten, då jorden har enormt stor förbrukning vad gäller plast världen över. Verkligen win, win!

DSCN8391 2JPG

Vad tycker vi?

Vi är jättenöjda med vår Lifestraw och använder den hela tiden, vi har hållit oss helt friska och då har vi tappat vatten lite varstans både i USA, Peru och Bolivia. För oss som gillar vandring är den ypperlig för du behöver inte bära med dig allt du avser använda under dagen utan du kan fylla på flaskan under tiden vid floder och vattenfall. Ur ekonomisk aspekt är den också en fördel då vi inte behöver köpa vatten utan bara kan tappa från kranen. Vi upplever att många resenärer vi mött inte känner till produkten då vi får många frågor om den, och ser det av yttersta vikt att den sprids!

För varje köpt flaska ger Lifestraw möjlighet till rent vatten för ett skolbarn i utveckingsländer under ett år! 

DSCN9361 3JPG

Vad kostar den?

Vi betalde 399kr för vår i en vanlig sportbutik, vilket den verkligen värd, men du kan även beställa den på nätet via Lifestraws egen hemsida. Det finns olika modeller och du kan välja att enbart köpa ett filter utan själva flaskan om ditt filter är förbrukat.

Hur funkar den? Läs mer om hur den tekniskt fungerar på Lifestraws egen hemsida. 

DSCN8973JPG

Vi kunde fylla på i vattenfallet under vår trek istället för att bära på alla liter vatten från början, superbra!

Lifestraw - to be able to drink the water wherever you are in the world! 

This post is not sponsored, this is of my own initiative and interest. All opinions are my own. 

We have a long time during our longer trips felt bad conscience for all the plastic bottles we've used, at first for the environment but also for our wallet it feels so unnecessary. Before "part 2 of our trip" we brought a Lifestraw! 

In the beginning I was a bit sceptic, is it really working drinking witch water you can find? Does the bottle really take away 99,9999% of all bacterias in the water? 

What is Lifestraw? 

Lifestraw is a refillable water bottle that contains a filter witch makes it possible for you to drink the water wherever you are. The water gets clean in the bottle as you drink and takes away 99,9999% of all pollutions and bacterias. The bottle contains 650ml and is possible to buy in different colors such as blue, pink, green, grey and purple. It has a carbine hook for putting it on your bag or in your belt. 

When you have finished the water from the bottle you empty the filter by blowing true the drinking pipe before filling it up again. The filter can filtrate up to 1000 liters and when it has been done it is not longer possible for water to pass through the filter. With this in mind it means that we don't need to buy 1000 one liter plastic bottles with water, when our earth has a huge consumption of plastics over the world. Really win, win! 

What do we think about it? 

We are really pleased with our Lifestraw and uses it all the time, we have been totally healthy as we have tapped water a bit here and there through USA, Peru and Bolivia. For us who likes hiking it's a perfect thing to have because we don't have to carry the whole hikes clean water in bottles and instead we can fill up our bottle in a waterfall or a lake. In the economical aspect it also good because we don't need to buy water every day and we can take water just from the tap instead. We noticed that many travelers don't know about the product as we got many questions about it. And we find it really important that the knowledge about this bottle is spread. 

For every sold bottle Lifestraw gives the possibility to have cleaned drinking water for a girl or a boy in development countries for a full year! 

What does it cost?

We payed 399 SEK for the bottle witch is about 39€, in a random sport shop and it's totally worth it. It is also possible to buy from Lifestraws homepage. There is different models, and you can chose to only buy filter if your filter is used. 

How does it work? Read more about the bottle at Lifestraws homepage.